Over

Kamerkoor Lamusa is in 2005/2006 opgericht en bestaat uit 24 mensen die erg van zingen houden: 8 sopranen, 6 alten, 5 tenoren en 5 bassen. We repeteren wekelijks op dinsdagavond in Utrecht.

Jong, ambitieus koor

De leden van kamerkoor Lamusa – en de dirigent trouwens ook – zijn tussen de 20 en 38 (of kunnen daarvoor doorgaan). We werken hard aan ambitieus repertoire: een concert met jazz-repertoire uit het hoofd leren, inclusief choreografie? Binnen een paar weken een motet van Bach instuderen en opvoeren? We vinden het leuk om onze tanden te zetten in een nieuwe uitdaging. Naast de wekelijkse koorrepetities hebben we elk jaar een repetitieweekend en zo nu en dan een repetitiedag in het weekend. Tijdens concerten zingen we a capella, met pianobegeleiding of met ensembles variërend van een paar instrumenten tot een heel orkest.

Gevarieerd repertoire

Het repertoire van Lamusa is gevarieerd: oude muziek, jazz, chansons, Gregoriaans, twintigste-eeuws klassiek, kleinkunst, spoken word… Niets is te gek, we vinden het leuk om van veel markten thuis te zijn. De ene keer leren we een compleet theaterprogramma uit ons hoofd, de volgende keer zingen we Bach in een keurige halve cirkel met een map voor onze neus.

Repeteren in Utrecht

Kamerkoor Lamusa repeteert op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 in de aula van begraafplaats Kovelswade in Utrecht. De ingang is aan de Koningsweg naast no. 47; als je het terrein oprijdt zie je aan je rechterhand een niet te missen wit gebouw. Na de repetitie is er altijd de mogelijkheid om te blijven hangen voor wijn (of iets wat daarop lijkt) bij de naborrel.

Optreden op uitnodiging

Naast onze eigen concerten vinden we het leuk om ook op andere gelegenheden op te treden. Als je wil dat Lamusa zingt tijdens jouw feest, festival, presentatie, bruiloft of andere gelegenheid, neem dan vooral contact op, dan kunnen we kijken naar de mogelijkheden.

Dirigent en bestuur

Kamerkoor Lamusa staat onder artistieke leiding van Maarten van der Bijl. Kamerkoor Lamusa is een vereniging, het bestuur wordt gevormd door Lilian van der Ven (voorzitter), Nieske Vergunst, Carien Groot, Ellen van Drie en Jasper van Galen. Lamusa onderschrijft de Governance Code Cultuur. Via contact kunt u desgewenst het bestuur benaderen voor de beschikbare statuten, het huishoudelijk reglement, het recente jaarverslag en de financiële verslagen/begrotingen (ons boekjaar loopt statutair van 1 september tot 31 augustus).

Meer informatie

Het rekeningnummer van Lamusa is NL61RABO0147651387 t.n.v. Kamerkoor Lamusa te Utrecht. We staan als vereniging bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 30231713.

Voor meer informatie kun je contact opnemen via de website. Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van kamerkoor Lamusa? Je kunt ons ook op Facebook en op Twitter vinden.